Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie


Oddział w Chełmie


Centrum Kształcenia


22-100 Chełm, ul. Lwowska 37 tel./fax 082 564 22 01;

Kursy:


Chełm tel./fax. 082 564 22 69
e-mail: ck@zdz.chelm.pl
 
Krasnystaw    tel. 082 576 20 96


    Chcesz zdobyć nowy zawód, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Myślisz o rozpoczęciu pracy na własny rachunek?

Skorzystaj z naszej oferty!


    Oferujemy kształcenie w systemie szkolnym i kursowym. Szeroko włączamy się w szkolenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych. Szkolenia zawodowe prowadzimy zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zapewniamy wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów z określonych dziedzin.

    Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Lublinie, akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, certyfikat ISO 9001:2000. Posiadamy umowę o współpracy z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Na podstawie tej umowy szkolenia nasze są monitorowane przez tę instytucję, która potwierdza jakość poszczególnych szkoleń wydając stosowne certyfikaty.

Lista dostępnych kursów

    Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Lublinie, akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, certyfikat ISO 9001:2000. Posiadamy umowę o współpracy z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Na podstawie tej umowy szkolenia nasze są monitorowane przez tę instytucję, która potwierdza jakość poszczególnych szkoleń wydając stosowne certyfikaty.