Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Stowarzyszenie Oświatowe Powołane celem kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
ul. Lwowska 37, 22-100 CHEŁM
NIP: 712-010-49-12


Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

dr inż. Lech Mazurek


Wicedyrektor Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

mgr inż. Tomasz Białowąs

  • Kadra pedagogiczna